Bezsenność nazywana jest także chorobą cywilizacyjną. Zaburzenia snu dają poczucie dyskomfortu w życiu codziennym, a w najgorszym wypadku mogą doprowadzić do poważnych, psychicznych powikłań. Czynników wywołujących ten stan jest wiele, a wszystkie wynikają z prowadzonego stylu życia. Specjaliści zalecają farmakoterapię, która sprawia, że sen staje się komfortem, a tym samym i dzień przynosi długo wyczekiwaną radość życia oraz trzeźwość umysłu.

Schizofrenia to ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Ma charakter totalny, gdyż dotyka wszystkich poziomów funkcjonowania organizmu. Chorzy odbierają świat na swój sposób, przez co mogą czuć się nierozumiani, oszukiwani i zagubieni. Objawy towarzyszące chorobie, w dużym więc stopniu, ograniczają ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i społecznym.

Przyczyny lęku wynikają z indywidualnych przeżyć człowieka, którego rozwój psychiczny jest uzależniony od otoczenia. Niewytłumaczalne, wewnętrzne poczucie strachu oraz zbliżającego się niebezpieczeństwa, ogranicza swobodę jednostki, a w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń, których rozwiązaniem jest farmakoterapia.