Przyczyny lęku wynikają z indywidualnych przeżyć człowieka, którego rozwój psychiczny jest uzależniony od otoczenia. Niewytłumaczalne, wewnętrzne poczucie strachu oraz zbliżającego się niebezpieczeństwa, ogranicza swobodę jednostki, a w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń, których rozwiązaniem jest farmakoterapia.