Schizofrenia to ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Ma charakter totalny, gdyż dotyka wszystkich poziomów funkcjonowania organizmu. Chorzy odbierają świat na swój sposób, przez co mogą czuć się nierozumiani, oszukiwani i zagubieni. Objawy towarzyszące chorobie, w dużym więc stopniu, ograniczają ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i społecznym.